Prosessledelse og faglig bistand - "På vei mot IKS"

Nord-Troms regionråd ønsker interkommunalt samarbeid for havnene i Nord-Troms vurdert.

31.08.202012:35 Lene Alteren

Nord-Troms regionråd ønsker ei vurdering av interkommunalt samarbeid for havnene i Nord-Troms.
Transportutvikling ved Stig Nerdal skal lede prosessen og yte faglig bistand. I prosessen vil vi bl.a. bidra til:

  • Konkret utvikling/implementering av fellesfunksjoner
  • Å utforme beslutningsgrunnlag for IKS
  • Å styrke faglig kunnskap
  • Synliggjøring av kaianleggene, bl.a. ved oppdatering/forbedring av nåværende informasjonsbrosjyre.

Det vil bli sett på muligheter for felles modeller/hjelpemidler knyttet til forvaltningsoppgaver og saksbehandling etter Havne- og farvannsloven. Det samme vil gjelde for fiskerihavnene som skulle overføres til de nye regionene pr. 1.1.2020.

Prosjektet er økonomisk støttet av Kystverket.

Båt ved kai, click to open in lightbox