Byggetilsyn og marinteknisk rådgivning

Transportutvikling er engasjert for å føre tilsyn, gi råd og bistand i forbindelse med bygging av ferje som skal trafikkere i Randsfjorden.

Randsfjordsambandet er et fylkeskommunalt ferjesamband med rute som forbinder fylkesveg 34 Horn med fylkesveg 245 Tangen, over Randsfjorden i Innlandet fylke (tidligere Oppland). Sambandet betjenes i dag av en 70 år gammel dieseldrevet ferje.

Fylkestinget vedtok i oktober 2019 at det skal bygges en ny elektrisk ferje for Randsfjordsambandet.

Fylkeskommunen har nylig inngått kontrakt med Holland Shipyards Group BV (HSG) om bygging av en ny elektrisk ferje og slippvogn. Ferjen skal bygges i Nederland og sammenstilles ved Randsfjorden. Ferjen skal settes i produksjon senest 1. august 2021.

Det er en utfordrende leveranse, bla. som følge av at Randsfjorden ikke er farbar fra sjøen.

Transportutvikling skal påse at Randsfjordferja bygges i overensstemmelse med førsteklasses skipsbyggingspraksis, er i iht. fremforhandlet byggekontrakt, pris og leveringstidspunkt.

Transportutvikling er engasjert for å føre tilsyn, gi råd og bistand ifm. bygging av ferjen og sammenstilling i Randsfjorden. Etter at ferjen er satt i drift vil vi følge opp med marin teknisk rådgivning og annen relevant bistand.

Vi vil også bistå Oppdragsgiver med økonomiske/finansielle vurderinger og råd.

Fra verkstedhallen hos verftet Holland Shipyard