Sjømatlogistikk til markeder utenfor Europa

Transportutvikling har vurdert fersk sjømat fra Nord-Norge som i dag eller i fremtiden kan være relevant for flyfrakt.

En viktig del av Avinors samfunnsoppdrag er å legge til rette for næringsvirksomhet i Nordområdene.

I den sammenheng har Avinor behov for å tilegne seg kunnskap om dagens logistikk av fersk sjømat fra Nord-Norge til markeder utenfor Europa, samt hvordan produksjon og transportbehov vil utvikle seg i fremtiden.

Oppdragets mandat har vært rettet mot fersk sjømat og sjømat som i dag, eller i fremtiden, antas relevant for flyfrakt. Som et utgangspunkt vil slike produkter kunne finnes i mange segmenter innenfor sjømatproduktene, selv om fersk hel laks (HOG) i dag er det dominerende produktet.

Vi har beskrevet dagens produksjon og logistikk. Vi har også kommentert forhold vi antar kan ha innvirkning på transportbehov/-løsninger. Slike forhold kan være strukturelle endringer i sjømatnæringen ved at aktørene blir færre/større eller utvikling av transportinfrastruktur, konserveringsmetoder og andre forhold som kan endre bruk av transportmidler.
Fremtidsvurderinger er foretatt.

Det ble etablert en referansegruppe for prosjektet, der representanter fra forskjellige deler av sjømatnæringen (fiskeindustrien, sjømatorganisasjoner, tradere/selgere, eksportører) og fylkene i Nord-Norge har deltatt. Transportutvikling v/ siviløkonom Stig Nerdal har ledet prosjektet.

Rapporten ligger på Avinors hjemmeside : https://avinor.no/konsern/om-oss/rapporter/rapporter

Illustrasjon av et fly