w

Sjømatlogistikk til markeder utenfor Europa

Transportutvikling vurderer fersk sjømat fra Nord-Norge som i dag eller i fremtiden kan være relevant for flyfrakt.

31.01.202011:04 Lene Alteren

En viktig del av Avinors samfunnsoppdrag er å legge til rette for næringsvirksomhet i Nordområdene.

I den sammenheng har Avinor behov for å tilegne seg kunnskap om dagens logistikk av fersk sjømat fra Nord-Norge til markeder utenfor Europa, samt hvordan produksjon og transportbehov vil utvikle seg i fremtiden.

Oppdragets mandat er rettet mot fersk sjømat og sjømat som i dag, eller i fremtiden, antas relevant for flyfrakt. Som et utgangspunkt vil slike produkter kunne finnes i mange segmenter innenfor sjømatproduktene, selv om fersk hel laks (HOG) i dag er det dominerende produktet.

Vi vil beskrive dagens produksjon og logistikk. Vi vil også kommentere forhold vi antar kan ha innvirkning på transportbehov/-løsninger. Slike forhold kan være strukturelle endringer i sjømatnæringen ved at aktørene blir færre/større eller utvikling av transportinfrastruktur, konserveringsmetoder og andre forhold som kan endre bruk av transportmidler.
Fremtidsvurderinger vil bli foretatt.

Det er etablert en referansegruppe for prosjektet, der representanter fra forskjellige deler av sjømatnæringen (fiskeindustrien, sjømatorganisasjoner, tradere/selgere, eksportører) og fylkene i Nord-Norge sitter. Transportutvikling leder prosjektet.