w

Presentasjon : Hurtigbåt med nullutslipp - Batteribytte

For bl.a. å kunne holde stramme rutetider, forslår konsortiet batteribytte som en del av løsningen.

23.09.201913:38 Lene Alteren

3. september, under et storslått arrangement på Scandic Hell på Værnes, presenterte prosjektleder Stig Nerdal i Transportutvikling AS resultatene fra arbeidet til konsortiet han har ledet i snart 2 år.

Konsortiumet er sammensatt av aktører med teoretisk god kunnskap og lang erfaring både fra utvikling, testing, drift og bygging av hurtigbåter.
I tillegg til Transportutvikling AS har konsortiet bestått av følgende aktører: Stadt Towing Tank AS, Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, Profjord AB, FosenNamsos Sjø og Siemens.

Energitettheten til miljøvennlige energibærere fører til at fartøyene blir tyngre og dermed krever mer energi for å holde farten oppe.

For bla. å kunne holde stramme rutetider, foreslår konsortiet batteribytte som en del av løsningen. Batteriene byttes samtidig som passasjerer går av og på hurtigbåten.