Presenterte løsning for hurtigbåt med nullutslipp

3. september ble konsortiets resultat presentert av siviløkonom Stig Nerdal.

3. september, under et storslått arrangement på Scandic Hell på Værnes, presenterte prosjektleder Stig Nerdal i Transportutvikling AS resultatene fra arbeidet til konsortiet han har ledet i snart 2 år.

Konsortiumet er sammensatt av aktører med teoretisk god kunnskap og lang erfaring både fra utvikling, testing, drift og bygging av hurtigbåter.
I tillegg til Transportutvikling AS har konsortiet bestått av følgende aktører: Stadt Towing Tank AS, Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, Profjord AB, FosenNamsos Sjø og Siemens.

Energitettheten til miljøvennlige energibærere fører til at fartøyene blir tyngre og dermed krever mer energi for å holde farten oppe.

For å bla. kunne holde stramme rutetider, foreslår konsortiet batteribytte som en del av løsningen. Og batteriene byttes samtidig som passasjerer går av og på hurtigbåten.

Det er lagt opp til automatisk bytte av batterier to steder i ruten mellom Trondheim og Kristiansund. Konsortiet mener rutetidene kan være omtrent som i dag dersom man bygger effektive batteribytteterminaler.
– Dette for at ikke passasjerene skal måtte vente mens båten blir liggende for å lade batterier. Men like viktig er det at batteriene mellom anløp kan lades mer skånsomt.
Dette vil gi en lengre levetid, - og på sikt bedre økonomi.

Du kan lese rapporten her.Daglig leder i Transportutvikling AS, Stig Nerdal