w

Leverandørkonferanse - kontrahering av ny ferge

I april 2019 ble arbeidet med kontrahering av ny ferge startet opp. Transportutvikling AS yter Oppland fylkeskommune praktisk og faglig bistand ved kontraheringen.

12.09.201908:44 Lene Alteren

Randsfjordsambandet er et fylkeskommunalt fergesamband i Randsfjorden i Oppland. Sambandet betjenes i dag av en 70 år gammel dieseldrevet ferge.  Fergen eies og drives av Oppland fylkeskommune.

I april 2019 ble arbeidet med kontrahering av ny ferge startet opp.  Transportutvikling AS yter Oppland fylkeskommune praktisk og faglig bistand ved kontraheringen.

I denne forbindelse ble det holdt leverandørkonferanse på Gran i Oppland 28. mai. Hovedformålet med konferansen var å orientere interesserte verft om det kommende anbudet. Det være seg ferge og krav til materiell, sambandet, infrastruktur, prosessen mv.

Det ble gitt adgang til spørsmål/kommentarer/innspill i plenum og til 1-1 samtaler etter en befaring på Randsfjordsambandet.