w

Vi bistår i prosessen med anskaffelse av nytt fartøy

Transportutvikling bistår Oppland fylkeskommune i anskaffelsesprosessen frem til og med kontrahering.

03.09.201908:59 Lene Alteren

Transportutvikling bistår Oppland fylkeskommune i forbindelse med fylkeskommunens anskaffelse av ny nullutslippsferge med elektrisk drift i Randsfjorden.

 Vi utfører marinteknisk bistand og delprosjektledelse for å:

 • utvikle kravspesifikasjoner for fartøy, batteribank og slippvogn
 • gjennomføre anbudskonkurranse (prekvalifisering og anbud)
 • inngå kontrakt med verft om bygging og levering av ny ferge til Randsfjordsambandet

Transportutvikling bistår Oppland fylkeskommune i hele prosessen frem til og med kontraktsignering (kontrahering).

 Noen stikkord for vår leveranse til Oppland fylkeskommune:

 • Kvalitetssikring, ferge og delvis landinfrastruktur
 • Leverandørkonferanse
 • Bistand med å fremskaffe juridisk spesialkompetanse på kontraktsvilkår for kontrahering
 • Utvikling av kontrakt
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
 • Besvare spørsmål på vegne av fylkeskommunen (prekvalifisering og anbud)
 • Lede forhandlinger
 • Valg av leverandør (sammen med fylkeskommunen)
 • Beskrivelse av videre prosesser fra kontraktsinngåelse til overtakelse av ferge

Parallelt med kontraheringsprosessen rettet mot fartøyet skal det gjennomføres tilsvarende prosedyrer for en egnet batteribank på land og en slippvogn. Både batteribank og slippvogn er nødvendig infrastruktur for at fergen og sambandet skal fungere, og det legges opp til at disse skal være på plass i god tid før det nye fartøyet settes i drift. Bl.a. som følge av behovet for testing før oppstart.

Transportutvikling har også gjennomført forprosjektet for Randsfjordferga, - der rutestruktur, fremdriftsteknologi, miljø og samlet økonomi for investering og drift av fergen stod i fokus.