w

Utredning Kaianlegg i Altafjorden og Rognsundet

I forbindelse med omlegging av rutestrukturen, samt fornyelse av infrastruktur ønsker Finnmark fylkeskommune hjelp i utredningsarbeidet knyttet til kaiforholdene i ytre deler av Altafjorden.

11.07.201913:46 Lene Alteren

Finnmark fylkeskommune drifter kollektivtilbudet i Finnmark gjennom varemerket Snelandia. Snelandia består av buss-, Flexx-, hurtigbåt- og ferjeruter, som gjennomføres av ulike operatører på tilskuddskontrakt for fylkeskommunen.

I forbindelse med omlegging av rutestrukturen, samt fornyelse av infrastruktur ønsker fylkeskommunen hjelp i utredningsarbeidet knyttet til kaiforholdene i ytre deler av Altafjorden.

Dette gjelder følgende lokasjoner:

  • Storekorsnes trafikknutepunkt
  • Bia anløpskai
  • Nordmannsnes anløpskai
  • Pollen anløpskai

 Med utgangspunkt i dagens situasjon og Oppdragsgivers ønske om å innfase kaier som er tilpasset rutenes hurtigbåter, tilpasset kravene om universell utforming, hensyn til dagens forutsetninger for kollektivtrafikk og miljømessig drift, vil Transportutvikling AS foreta ei vurdering og utarbeide en utredning for hver enkelt lokasjon.

Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Boreal Maritim AS. Boreal Maritim AS driver rederivirksomhet i Norge og Nord-Europa, og er blant de få selskap som har spesialisert seg på riving- og bygging av trekaier.

Befaring av kaianleggene vil bli gjennomført høsten 2019.