w

Vekstanalyse - havbruk på Helgeland

Transportutvikling AS v/ siviløkonom Stig Nerdal har foretatt en vurdering av fremtidig vekst i havbrukstrafikken mellom Herøy/Dønna og Alstahaug.

14.03.201915:35 Lene Alteren

Havbruksnæringen på Herøy utfører et betydelig transportarbeid. MOWI på Herøy er det største slakteriet i Nord-Norge som er lokalisert på en øy, - der en er 100% avhengig av ferge.

Det er forventet vekst innenfor havbruksnæringen i årene fremover, spesielt i Nord-Norge. Dette har bla. sammenheng med at havbruksnæringen er en tillatelsesbasert næring, og norske myndigheter legger opp til vekst i såkalte «grønne soner». Hele området fra og med nordre Trøndelag og nordover er klassifisert som et område hvor det gis rom for vekst («grønt» område).

Stig Nerdal har utarbeidet forskjellige vekstscenarier basert på antatt vekst i slakteriproduksjonen fra 2020 og frem til 2060.

Gjeldende offentlige kapasitetsforskrifter, i tillegg til andre momenter som kjennetegner næringen, er brukt som utgangspunkt når fremtidig vekst er estimert.