w

Mulighetsstudie for fergeforbindelse Harstad-Senja

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å vurdere mulig trafikkgrunnlag og driftsmodeller.

14.03.201915:13 Lene Alteren

Harstad kommune ønsker å få utredet hvilke muligheter det er for å etablere en fergerute mellom Harstad og Senja.

Det er fergeforbindelse i Toppsundet, mellom Stornes og Bjørnerå (Grytøya) i dag. 
I desember 2018 åpnet Bjarkøyforbindelsen (vegforbindelsen mellom Grytøya, Bjarkøya og Sandsøya) og fergesambandet mellom Bjarkøya og Grytøya ble avviklet.

For noen år tilbake var det sommerferge (Øylandsruta) mellom Harstad og Senja. Fergeruten ble avviklet i 2013.

Harstad kommune og kommunene på Senja ønsker eventuelle muligheter for å åpne fergesambandet på nytt, vurdert. Sambandet er planlagt mellom Bjarkøya (Harstad kommune) og Skrolsvik (Tranøy kommune).

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å vurdere mulig trafikkgrunnlag og driftsmodeller. Mulighetsstudiet skal være et grunnlag i politiske beslutningsprosesser. 

Fergeforbindelse Harstad-Senja