w

Sammenstilling av nærings- og godsstrømanalyser for Nord-Norge

Statens Vegvesen Region Nord ønsker en sammenstilling av data for veitransportarbeid i hele Nord-Norge. Oppdraget er tildelt Transportutvikling AS.

Sammenstilling av veitransportdata
15.02.201911:44 Lene Alteren

Troms/Finnmark fylkeskommuner og Nordland fylkeskommune har høsten 2018 fått levert to uavhengige rapporter som bl.a. beskriver transportarbeidet på vei med basis i markedsdata fra 2017. Transportutvikling AS har levert data til Troms og Finnmark, og Kunnskapsparken Bodø har levert data til Nordland.

Statens Vegvesen Region Nord ønsker en sammenstilling av dataene, slik at varetransportbelastning på vegsystemer for hele Nord-Norge fremkommer på en oversiktlig og god måte. Oppdraget er tildelt Transportutvikling AS.

Resultatet av arbeidet vil bli presentert i veibelastningskart som illustrerer hvilke veistrekninger og transportkorridorer som har størst mengde næringstransporter.

På kartene vil det også bli foretatt visualiseringer av:

  • flaskehalser
  • transportarbeid/ÅDT mht. grensekryssinger, da flere av de nasjonale korridorene/armene er tilknyttet internasjonale markeder
  • sentrale knutepunkt
  • viktigste transportkjeder i landsdelen, totalt og for sjømatnæringen