w

Fergetrafikken mellom Alstahaug og Herøy/Dønna

Transportutvikling AS er engasjert av Herøy kommune for å gjennomføre en analyse av fergetrafikken mellom Alstahaug og Herøy/Dønna. 

30.01.201910:39 Stig Nerdal

Fergetrafikken mellom Alstahaug og Herøy/Dønna skjer ved bruk av to fergesamband. Sambandene har flere anløpssteder, men hovedrelasjonene går mellom Søvik og Flostad (Herøy) og mellom Sandnessjøen og Bjørn på Dønna.

Det vil blir foretatt en analyse av trafikken over flere år. Her vil det bl.a. bli sett på trafikkvolum, hvilke næringer som benytter fergene, frekvenser og anløpstidspunkter. Sjømatnæringen vil være sentral i vurderingen.

Det vil også bli foretatt en vurdering av hvor mye trafikk som går over Dønna langs FV828, mellom de to fergesambandene.

Foto: Transportutvikling AS
Søvik fergeleie
Illustrasjon: Transportutvikling AS
Fergesamband Alstahaug-Herøy/Dønna