HAR DU LYST TIL Å TA EN DOKTORGRAD HOS OSS ?

Transportutvikling AS er et operasjonelt konsulent- og rådgivingsselskap innenfor primærområdene transport og logistikk. Vi har kunder innenfor privat og offentlig sektor, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vårt markedsmessige hovedfokus er rettet mot Nordområdene. Vi er engasjert i alt fra planleggingsstadiet til og med implementering og drift av løsninger. Vi finner anvendbare løsninger for terminaler, havner og for transporter på vei, sjø og bane. Vi utvikler logistikkjeder og intermodale løsninger, herunder internasjonale transportkorridorer. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001.

19.03.202109:19 Viktor Håkonsen

UIT OG ARCLOG

Transportutvikling AS har et nært samarbeid med UiT Norges arktiske universitet via ArcLog. ArcLog er et teknologisk kompetansesenter for arktiske logistikkoperasjoner som sorterer under fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi i Narvik. ArcLog skal utvikles til en kompetansehub for akademia, forskningsinstitusjoner og relevante kommersielle partnere, - med hovedfokus på logistikk, forsyningskjeder, produksjon og automasjon.

NÆRINGS-PHD

Med veiledere fra UIT og Transportutvikling AS tilbyr vi deg å ta din doktorgrad (Nærings-PHD).

Du gjennomfører doktorgraden innenfor en periode på 3 år, samtidig som du arbeider hos
Transportutvikling AS og deltar i konkret prosjektarbeid. Du får en doktorgrad og en forskerutdanning styrket av innsikt i næringslivets sentrale utfordringer, -og forskerkompetansen til å løse disse. Gjennom studiet får du tilgang til næringslivskompetanse i bedrift og forskningsinstitusjonens ekspertise.

KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER
Du må ha gjennomført din mastergrad innenfor et felt som er relevant og nyttig for Transportutvikling AS. Det kan f.eks. være ingeniørrettede studier innenfor maritim logistikk, maskin, elektro, automasjon, industriell teknologi, produksjonsteknikk, e.l.

Kvalifikasjoner, faglig relevans, samt valget av tema for doktorgraden vurderes i samarbeid med UiT. Ansettelsen forutsetter at du blitt tatt opp på doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap. 

Du må ha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, og engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

For å kunne bli tatt opp på doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap må du ha minimum C som gjennomsnittskarakter på mastergraden og minimum C på masteroppgaven.

BETINGELSER
Denne stillingen forutsetter tilsagn av Nærings-PHD midler fra Norges Forskningsråd.

Som Nærings-PHD vil du i utgangspunktet få en lønn som er sammenlignbar med tilsvarende stipendiatstillinger på universitet og høgskoler. Du vil ha kontor hos Transportutvikling AS i Narvik.

FREMDRIFT
Vi planlegger å prekvalifisere en kandidat for stillingen. Da ansettelse forutsetter at det mottas Nærings-PHD midler fra Norges Forskningsråd må den prekvalifiserte, før eventuell tilsetting kan skje, utforme en problemstilling/prosjektforslag som vedlegges søknaden til Norges Forskningsråd.

Du vil få hjelp fra både UiT og Transportutvikling AS ved utformingen av søknad/prosjektforslag.

KONTAKT
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Stig Nerdal, Daglig leder Transportutvikling AS
• E-post: stig.nerdal@transportutvikling.no
• Mobil: +47 958 71905

Wei Deng Solvang, professor, UIT
• E-post: wei.d.solvang@uit.no
• Mobil: +47 769 66 351

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes pr. e-post til Transportutvikling AS v/Daglig leder Stig Nerdal.

PDF version