VIL DU BLI VÅR NYE SENIORRÅDGIVER/RÅDGIVER?

Transportutvikling har en økende oppdragsmengde og har behov for nye medarbeidere. Vi har
stor variasjon i våre oppdrag, og vi vil derfor vurdere forskjellige kompetansefelt.

19.03.202109:16 Viktor Håkonsen

Transportutvikling er et operasjonelt konsulent- og rådgivingsselskap. Vi er en liten bedrift, og den som jobber hos oss må være åpen for varierte oppgaver. Du må være litt «potet» og ha en praktisk tilnærming. Vi ser også helst at du har utdanning på masternivå, men dette kan kompenseres med relevant erfaring.

De fleste av våre oppdrag utføres for norske oppdragsgivere. Men, vi har også engelskspråklige kunder. God skriftlig fremstillingsevne, spesielt på norsk, er viktig. Vi er brukere av data, men det er ingen ulempe å ha slik
kunnskap utover «brukernivå». Det er positivt om du også har kunnskap om visualisering og pedagogisk fremstilling av data.

I 2021 vil vi ha prosjekter rettet mot bl.a.:
➔ maritim næring, bl.a. byggetilsyn og marinteknisk rådgivning
➔ havneprosjekter
➔ sjømatnæringen
➔ miljø, herunder nye fremdriftsformer for fartøy (batteri, hydrogen mv.)
➔ nye transportløsninger

Har du utdannelse/erfaring fra noen av punktene over; -
Ta gjerne kontakt eller send en søknad med CV til Transportutvikling AS.