Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Om oss


Transportutvikling AS har i sin nye strategi
definert 3 primære forretningsområder:

Konsulenttjenestene har vært, og er, grunnlaget for Transportutviklings virksomhet.
Våre medarbeidere har i mange år levert konsulenttjenester som f.eks.:

» Utvikling og forbedring av transportløsninger
» Ruteplanlegging
» Utvikling av transportknutepunkt
» Havne- og terminalplanlegging
» Markedsundersøkelser og analyser
» Økonomiske vurderinger og finansielle løsninger
» Utarbeidelse av transport- og samferdselsplaner
» Organisering og ledelse av fagseminar/konferanser

I nær synergi med konsulentaktiviteten utfører vi også mer operasjonelt rettede aktiviteter som f.eks. utvikling av terminalhåndbøker for havner, samt FoU tjenester i samarbeid med universiteter, høyskoler og andre FoU institusjoner.

For nærmere beskrivelser av oppdrag vi har utført, henvises til referanser.