Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Utvikling av transportknutepunkt


Transportknutepunkter kan være alt fra små terminaler/havner til byer og internasjonale regioner. Gode transportløsninger og markedsfokus er imidlertid alltid avgjørende for hvor effektive knutepunktene blir.

De enkelte havner, steder og regioner har forskjellige forutsetninger, men de fleste har fortrinn som kan utvikles. Man må imidlertid tilpasse ambisjonene ut fra realistiske målsettinger. De fortrinnene man har, må ha en verdi for den eller de aktører man ønsker å tiltrekke seg eller betjene. En transportmessig utviklingsplan må ha en faglig og reell kommersiell forankring for at en skal lykkes på lang sikt.

Transportutvikling AS bistår i arbeidet med innledende beskrivelser/forstudier, transportanalyser, strategivurderinger og gjennomføring av en plan ved konkret prosjektledelse.

En utviklingsplan utarbeidet av Transportutvikling AS vil alltid basere seg på en faglig metodisk tilnærming og praktiske løsninger.  Som en del av utviklingsarbeidet gjennomføres normalt også en markedsvurdering, -der relevante transportstrømmer for det aktuelle sted (region) identifiseres.

Transportutvikling AS kan bidra til at utviklingsplanen får en realistisk forankring som blir lyttet til av de aktører som tar beslutninger, for eksempel statlige myndigheters rammebetingelser eller kommersielle aktører med bedriftsøkonomiske motiver. Vi kan bidra til fremdrift i arbeidet og til at konkrete resultater oppnås for våre oppdragsgivere.