Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Utarbeidelse av transport-
og samferdselsplaner


Transport- og samferdselsplaner er et vesentlig grunnlag for å sikre en god transportmessig utvikling, og ofte en nødvendighet i forbindelse med regionale utviklingsstrategier og offentlige plandokumenter. NTP (Nasjonal Transportplan) rulleres hvert 4. år og ofte kommer de regionale innspillene sent eller har en for svak faglig forankring til at de kommer i betraktning i slike nasjonale prosesser.

Transportutvikling AS bistår utviklingsselskaper, kommuner, regioner, fylker og offentlige etater/myndigheter i forbindelse med f.eks. geografisk avgrensede transport- og samferdselsplaner. Det kan være innledende beskrivelser/forstudier, analyser, plan- og strategidokumenter for utvikling og forbedring av regional infrastruktur eller driftsløsninger. Slike dokumenter kan være innspill til NTP, utviklingsplaner for et fylke, regionale transportplaner e.l.

Vi ønsker å bidra til at transport-/samferdselsplanen blir tilpasset de aktuelle behov og at det legges opp til en utvikling som både er forenlig med bedriftsøkonomiske, samfunnsøkonomiske og politiske målsettinger.

Vi bistår private bedrifter i transport- og logistikkplanlegging. F.eks. ved utvikling av nye transportopplegg, transportstrategier, forbedringspunkter eller som en ren diskusjonspartner. Vi utvikler praktiske løsninger basert på en faglig forankret tilnærming.

» Se noen referanser