Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Ruteplanlegging


Kyst-Norge består av fjorder, øyer og mange veiløse steder. Det finnes et omfattende nett av lokalbåter, hurtigbåter, ferger og kystfartøy som er viktige livsnerver i utviklingen av lokalsamfunnene. Det stilles krav til økonomisk effektiv drift, godt tilpassede og integrerte transportløsninger. Slike krav stilles både fra offentlige aktører, næringsliv og lokalbefolkningen.

Utvikling av gode løsninger krever faglig kunnskap og erfaring for å sikre at både offentlige og private målsettinger oppfylles. Flere av våre ansatte har bakgrunn fra ledende stillinger i rederinæringen og vi bistår rederier, offentlige myndigheter og andre aktører med planleggingen av rutene, samt forhold i tilknytning til selve rutene. F.eks. forstudier, analyser, markedsvurderinger, fartøysanbefalinger, økonomiske vurderinger m.v. Transportutvikling AS vil alltid basere seg på en faglig metodisk tilnærming og praktiske løsninger.  I den utstrekning det er behov for spesiell kompetanse, vil Transportutvikling AS kunne benytte sitt faglige nettverk innenfor flere spesifikke maritime segment.

Transportutvikling AS bidrar til at ruteopplegget og fartøysvalgene blir tilpasset de aktuelle behov og at det utvikles driftskonsept som er praktisk anvendbare. Vi utarbeider tilsvarende løsninger for andre markeder enn Norge og for andre transportformer enn sjø.

» Se noen referanser