Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Operasjonelle tjenester


Prosjekt: Port Information Booklets (ISGOTT)
År: 2012-2013
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Utleie
Beskrivelse:Transportutvikling AS har utarbeidet 7 Port Information Booklets tilhørende Forsvarsbygg.

 Dokumentene beskriver havneforhold ved skipsankomst og annen relevant informasjon.
Prosjekt: Terminal Information Booklets (ISGOTT)
År: 2010-2013
Oppdragsgiver: Statoil Norge AS/Statoil Fuel & Retail AS 
Beskrivelse: Det er utarbeidet informasjonshefter/dokumenter på engelsk for 13 kystanlegg tilhørende Statoil. Dokumentene beskriver havneforhold ved skipankomst til havneanleggene, sikkerhet, bunkring av skip m.m. og assisterer skipsoperatører ved levering av produkter til de aktuelle kystanleggene og ved lasting av skip for levering ved annet kystanlegg. Dokumentene inneholder generell informasjon og sikkerhetsbestemmelser for skip som benytter kystanleggets fasiliteter.