Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Operasjonelle tjenester


Transportutvikling AS har en praktisk og faglig tilnærming i sin konsulentvirksomhet. Dette skjer med basis i ansatte med lang praktisk erfaring fra næringslivet.

I tillegg har vi, og utvikler videre, flere operasjonelt rettede tjenester. Vi utarbeider konkrete terminalhåndbøker etter ISGOTT-koden og har bl.a. et havnesikringsprodukt etter ISPS-koden under utvikling.

Vi vurderer også utvikling av andre mer operasjonelt rettede tjenester som f.eks. servicefunksjoner ovenfor skip, management o.l.. Slike nye funksjoner kan også utvikles i samarbeid med andre.

» Terminal information booklets – ISGOTT
» Havnesikring – RSO funksjon
» Andre terminalhåndbøker