Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Markedsundersøkelser og analyser


Målsettingen med en markedsundersøkelse er i hovedsak å få kunnskap om markedet/størrelse, kunder/behov og konkurrentene.   Det er fremtiden og ikke historien som er viktigst. I tillegg vil det alltid være snakk om økonomi og logistikkmessige forutsetninger. Oppdragsgiver vil ofte ha spesielle ønsker som vi må ta hensyn til. Målet kan derfor variere noe etter kundens behov og oppdragets art.

Vanligvis er det snakk om å redusere usikkerheten som knytter seg til fremtidens marked. Mange ting vet vi ikke og kan ikke vite helt sikkert, så det må foretas vurderinger slik at svarene blir mest mulig sannsynlig og/eller antyde forskjellige utfall gitt forskjellige forutsetninger. For å redusere usikkerheten, er det derfor markedsvurderinger nødvendige.

Våre markedsvurderinger er basert på en faglig forståelse av transport- og logistikk. Det er ikke nok å telle tonn. For å kunne benytte data, og ta de riktige beslutninger, må en også vite noe om bl.a. varens beskaffenhet, vekt, volum, transportmulighet, lagringsmulighet osv.

Vi gjør tilsvarende vurderinger for passasjertransport, - f.eks. regionale hurtigbåtruter.

» Se noen referanser