Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Konsulenttjenester


Transportutvikling AS leverer varierte konsulenttjenester innenfor segmentet transport og logistikk.  Vi tilbyr spesialiserte tjenester av høy kvalitet som er både praktisk og faglig forankret. Mange av våre prosjekter involverer sjøtransport, havner og jernbaneløsninger i nordområdene. Vi har også lang erfaring med utvikling av internasjonale transportkorridorer.

Vi tilbyr bl.a. følgende tjenester:
» Transportløsninger
» Ruteplanlegging
» Utvikling av transportknutepunkt
» Havne- og terminalplanlegging
» Markedsundersøkelser og analyser
» Økonomiske vurderinger og finansielle løsninger
» Utarbeidelse av transport- og samferdselsplaner
» Organisering og ledelse av fagseminarer/konferanser