Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Kjell Heggelund


Senior rådgiver

Utdannelse: Sjøkaptein med tilleggsutdanning innen økonomi, shipping og akuttberedskap.

Arbeidserfaring: Skipsfører utenriksfart, marine/cargo superintendent NORAD for Tanzania Coastal Shipping Line, mannskapssjef/internrevisor for Narvik Dampskibsselskap, senior rådgiver for Shipping Research Services AS, havnefogd i Narvik Havnevesen.

Mobiltelefon: +47 913 08 192
E-post: kjell.heggelund@transportutvikling.no