Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Nordnorsk sjømattransport i 2030


Konferanse i Narvik 10.-11. april 2018

Er vi i stand til å håndtere vekst, -og beholde og øke verdiskapingen?                              

Sjømatnæringen i Nord-Norge er en av landsdelens viktigste næringer. Næringen omfatter fangst, havbruk og tilknyttede aktiviteter i form av leveranser av innsatsfaktorer, foredling og transport. Selv om fisken er hovedproduktet, har sjømatnæringen større inntransporter enn uttransporter.

De fleste mener at sjømatnæringen kommer til å vokse kraftig i årene fremover, og at den vil være et av de viktigste bidragene til regional utvikling og verdiskaping i landsdelen. I dag kommer 65 % av Norges sjømat fra tradisjonelt fiske. 40 % av all sjømat kommer fra en landsdel som har mindre enn 10 % av landets befolkning. Nord-Norge har 21 lakseslakterier og rundt 200 fangstmottak som genererer et betydelig transportarbeid og lokale arbeidsplasser. Det meste av sjømaten transporteres ut av landsdelen og landet, - ofte med bil.

Hvordan vil transportbildet se ut etter nåværende NTP-periode? Konferansen tar sikte på å se fremover og berøre viktige tema som:

 

Fangst og (eller) havbruk? * Umulig å fly fisk fra Nord-Norge? * Gigantfarmer og fabrikkskip? * Vil veitransporten dominere? * Færre lakseslakterier? * Fiskerihavnansvar fra staten til regionene? * Hva kan det offentlige gjøre?

 

Velkommen til Narvik 10.-11. april 2018